בני הנוער משפיעים על החינוך בראשון לציון

בני הנוער משפיעים על החינוך בראשון לציון: רקע

שלב הוספת התשובות הסתיים
רקע

1. כיצד יראה בית הספר מבפנים ומבחוץ?

2. כיצד הייתם רוצים שיראו השיעורים שלכם? שיטת הלימוד, דרכי לימוד ומקום הלמידה.

3. כיצד צריך להתנהל יום הלימודים? מהו משך זמן השיעור, אורך יום הלימוד וזמן הפסקות.

4. כיצד אפשר לתת לתלמידים יותר בחירה ? לדוגמא בתחומים כמו: מגמות, מקצועות הלימוד ופעילויות ואירועי תרבות.

5. באיזה תחומים נוספים צריך לשתף יותר את התלמידים?

6. כיצד ניתן לשפר את מערכת היחסים בין המורים לתלמידים?

7. כיצד הייתם רוצים שבית הספר יהיה מעורב בקהילה ולהפך? ( מרכזי נוער, תנועות נוער, עמותות , המרכז לקשיש).

8. מה אתם אוהבים בבית הספר שלכם שחשוב שיישאר?

9. מה הייתם רוצים לשפר בבית הספר שלכם?

10. האם אתם מעוניינים שיהיו פעילויות בזמן חופשת הקיץ והחגים?